Sự kiện ”Vinh danh Nhà lãnh đạo xuất sắc Châu Á Thái Bình Dương, Thương hiệu Chất Lượng Châu Á Thái Bình Dương và Doanh nghiệp tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương” tại Malaysia

KEVA LINK phối hợp cùng Công ty TNHH Một Thành Viên Beyond Beauty,  cùng sự hỗ trợ của Hiệp hội doanh nghiệp của Malaysia – Perdasama, hiệp hội doanh nhân Việt Nam – VMBIZ, hiệp hội Matrade và hiệp hội SME COPORATION đã tổ chức  thành công sự kiện ”Vinh danh Nhà lãnh đạo xuất sắc Châu Á Thái…