Quay TVC quảng cáo sản phẩm thương hiệu Wynn London

Ekip của KEVA LINK lên ý tưởng, thực hiện quay TVC quảng cáo trọn bộ sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm Wynn London.

KEVA LINK cung ứng dịch vụ chụp hình, quay TVC quảng cáo chuyên nghiệp, sáng tạo.