Nhận diện thương hiệu

Với kinh nghiệm tư vấn chiến lược truyền thông cho các thương hiệu, Công ty TNHH Keva Link hiểu rằng bộ nhận diện thương hiệu không chỉ đơn giản là một logo đẹp, mà đó là phương tiện giao tiếp giữa khách hàng và doanh nghiệp, giúp khách hàng nhận biết, cảm nhận & nhớ về thương hiệu. Nói cách khác, bộ nhận diện thương hiệu giúp các doanh nghiệp định vị thương hiệu của mình khi tiếp cận với khách hàng. Do đó, một bộ nhận diện thương hiệu chuẩn cần thể hiện được đúng cốt lõi của thương hiệu một cách mạnh mẽ và hấp dẫn, gây thiện cảm & cuốn hút khách hàng.

Nhận thiết kế logo hoặc thương hiệu cá nhân.