Tư vấn chiến lược truyền thông

Với vai trò tư vấn chiến lược truyền thông, Keva Link đã giúp hàng trăm khách hàng tối ưu hóa các nguồn lực truyền thông nhằm định vị, xây dựng, phát triển và phòng thủ thương hiệu. Chúng tôi đồng hành cùng khách hàng của mình trong mọi hoàn cảnh, từ lúc khó khăn, khủng hoảng, chuyển mình, trưởng thành cho tới phát triển bền vững.
Không chỉ chú trọng phát triển năng lực truyền thông mạnh, Keva Link không ngừng học hỏi và tích cực mở rộng hợp tác với các chuyên gia uy tín trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhờ đó, các khách hàng luôn nhận được sự tư vấn chuyên sâu mang tính đột phá trong ngành nghề của mình. Mặt khác, Keva Link luôn tư vấn các doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn tới các hoạt động truyền thông nội bộ nhằm phát huy tối đa nguồn nhân lực, thu hút và giữ chân người tài – nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Chiến lược truyền thông tổng thể chuyên nghiệp là giải pháp hoàn hảo, định hướng cần thiết cho các hoạt động truyền thông của doanh nghiệp.