Bảo trợ truyền thông chương trình “GALA VINH DANH PHỤ NỮ QUYỀN NĂNG MÙA 2”

Trang tin Saoexpress.vn của Công ty TNHH Keva Link vinh dự là đối tác bảo trợ truyền thông chính cho chương trình “GALA VINH DANH PHỤ NỮ QUYỀN NĂNG MÙA 2”