LÒNG VÒNG PHỐ, CHỢ – “CHỢ HOA HỒ THỊ KỶ: VUI, ĐẸP, NGON, THƠM”