LÒNG VÒNG PHỐ, CHỢ ” CHỢ LỚN TẾT LÀ PHẢI CÓ LÌ XÌ”