LÒNG VÒNG PHỐ, CHỢ “CHÙA NGỌC HOÀNG NGÔI CỔ TỰ LINH THIÊN GIỮA LÒNG SÀI GÒN”