LÒNG VÒNG PHỐ, CHỢ “LĂNG ÔNG BÀ CHIỂU TĨNH LẶNG NGHIÊM TRANG”