LÒNG VÒNG PHỐ, CHỢ “NGÃ BA ÔNG TẠ VÀ NHỮNG MÓN BẮC ĐẬM THƠM…”