Tổ chức khai trương viện thẩm mỹ Tây Nam

Sự kiện khai trương Mỹ viện Tây Nam được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt với mong muốn có được sự khởi đầu tốt đẹp.