Tổ chức Thanks Party cho chương trình Hoa hậu doanh nhân người Việt Châu á 2017

Keva Link đảm nhiệm vai trò bảo trợ thông tin cho cuộc thi Hoa hậu doanh nhân  Người Việt Châu Á 2017 đồng thời là đơn vị tổ chức sự kiện Thanks Party cho sự  kiện này.